We hebben het in Nederland al heel lang over schone energie. Maar vaak zonder te weten hoe we dat kunnen bereiken. Daarom vertellen we je hier in tien stappen hoe we binnen één generatie vrijwel onafhankelijk kunnen zijn van gas, olie, kolen en kernenergie.

Energiebesparing krijgt topprioriteit.
Twee procent zuiniger per jaar is haalbaar.

Kernenergie is overbodig. De kerncentrale
in Borssele kan volgend jaar al dicht.

We doen het zonder de drie kolencentrales die nu in aanbouw zijn. Het is veel schoner om de gascentrales die nu uitstaan weer in gebruik te nemen.

De zes kolencentrales die nu nog in
gebruik zijn worden vóór 2020 gesloten.

We bouwen in de komende zeven jaar
tweeduizend windmolens op land en
minstens duizend op zee.

Zonnepanelen zijn nu al rendabel en
worden nóg goedkoper. Ze liggen al op
honderdduizend daken en dat aantal kan
elk jaar met vijftig procent groeien.

We bouwen alleen nog huizen die
hun eigen energie opwekken.
Dat kan al lang.

Ook uit plantenresten waar je verder
niks mee kunt, halen we energie.

We zorgen dat alle warmte die fabrieken
overhouden wordt gebruikt om huizen te
verwarmen. Ook pompen we warmte uit
de aarde naar boven.

Alle auto's gaan rijden op elektriciteit
of waterstof.

Met deze tien stappen zijn we in 2050 grotendeels
onafhankelijk van fossiele brandstoffen.

Gelukkig laten veel mensen en bedrijven al zien dat
het kan. Maar er zijn nog bedrijven die achterblijven.
En dat is jammer.

Daarom moeten wij ze over de streep trekken.
Want wij werken bij deze bedrijven, wij gebruiken hun
diensten en wij kopen hun producten. Dus wij bepalen
hun koers.

In één generatie vrijwel onafhankelijk van
fossiele brandstoffen. Dat is MISSION POSSIBLE.
Het is alleen een kwestie van doen.

DE AARDE IS OOK VAN MIJ

Het Nationaal Energieakkoord


Zes maanden lang onderhandelde Greenpeace met werkgevers, werknemers, overheid en andere milieuorganisaties binnen de Sociaal Economische Raad over een Nationaal Energieakkoord. Dit akkoord moet helpen om veel energie te besparen en onze energievoorziening snel groener te maken, vooral via zon en wind. In 2050 zou Nederland dan bijna zonder fossiele brandstoffen toekunnen. Begin juli werd er op hoofdlijnen een akkoord gesloten.

Lees meer

News

Twitter

Spaans record: in april 54% van de stroom schoon opgewekt. #missionpossible http://bit.ly/10RfOZG
Nieuw energieakkoord: 5 kolencentrales gaan dicht en zon & wind krijgen ruim baan! #SerEnAkk #missionpossible
Schone energie is #missionpossible. Greenpeace voert vandaag actie bij de heineken experience.
We moeten terug naar de kern (en dan hebben we 't niet over kernenergie..): http://twitpic.com/cniyrm #missionpossible